Kraków centrum Małopolski

Kraków centrum Małopolski

Pośród licznych miejscowości w kraju, Kraków wyróżnia się zarówno w temacie sztuki i akademickim, ale również na wielu odmiennych obszarach. Staje się obszarem przyjaznym do życia. Przekształcenia, jakie dokonały się w mieście w niedawnych okresach sprawiają, że Kraków naprawdę idzie w górę.
Pomocne przekształcenia w mieście.
Co pozytywnego stworzono w trakcie ostatniego czasu? Wielość udogodnień i nowości inwestycyjnych jest duża. Mocno wsparły rząd w tym aspekcie środki EU, z których Kraków chętnie czerpie. Dynamiczne działanie w temacie pozyskiwania dofinansowania spowodowały, że gmina wzbogaciła się o nowe węzły komunikacyjne, nowoczesne autobusy komunikacji miejskiej, i ciekawe obiekty dla ludności.
Szerokie zmiany są niewidoczne dla standardowego Krakusa. Nie oznacza to jednak, że nie istnieją. Zwykle ignorujemy nie związane z nami informacje. Typowemu mieszkańcowi Krakowa wydaje się, że w mieście zbyt mało się robi. Podczas gdy Kraków rozrasta się w każdym kierunku. Usprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, tworzeniu i unowocześnianiu siatki kanalizacyjnej, stawianie ekranów akustycznych to jedynie niektóre zmiany, jakie pozwalają mieszkańcom pełniej i bardziej komfortowo żyć. Kraków zmienia się również pod kątem opcji kulturalnych. Moc Krakowa rośnie za pomocą takich inwestycji jak: Kraków Arena czy rewitalizacja Huty. takie inwestycje zachęcają gości z innych miast do przyjazdu.
Zapoczątkowane za pomocą zarządu miasta plany nie dotyczą jedynie ścisłego centrum miasta, ale również są związane z całym województwem małopolskim. Dlatego lepiej nie utyskiwać lecz dostrzec innowacje w które obrósł Kraków.
Kolejne lata – jeśli będzie możliwość utrzymania tempa innowacji – pozwolą miastu zostać zachwycającą metropolia.
Jacek Majchrowski